دستگاه‌های آنالیز و تست لرزش و نوسانات مکانیکی

زمانی‌که نوسانات بیش از اندازه معمول افزایش می‌یابد میتواند یک نشانه یا منبع مشکل باشد و شما می‌بایستی هر چه سریع‌تر به این تغییرات پاسخ مناسب دهید. دستگاه تست نوسانات فلوک به طور خاص برای کارشناسان عیب‌یابی و تعمیرات طراحی شده اند که ریشه مشکلات و شرایط دستگاه را به سرعت شناسایی کنند.

به طور کلی تجهیزات تست نوسانات می‌تواند برای بررسی انواع تجهیزات مکانیکی مورد استفاده قرار گیرد. به وسیله این تجهیزات شناسایی منشا اصلی و محل خطاهای مکانیکی امری بسیار ساده خواهد بود.