کنترل کیفیت پروژه، یکی از مهمترین و حساسترین فازهای اجرای یک پروژه می باشد.

کنترل کیفیت پروژه به معنی آنالیز و بررسی صحت و دقت تجهیزات بکار رفته و عملکرد صحیح تیم اجرایی در اجرای یک پروژه می باشد.

آنالیز و بررسی ها بر اساس استانداردهای بین المللی و دستور العمل های شرکت های تولید کننده تجهیزات و استانداردهای بومی و محلی هر کشور صورت می پذیرد.

شرکت فن آوری ام روز، با توجه به تجارب و تخصص های بالقوه خود، اقدام به آنالیز و بررسی پروژه های مختلف نموده و در صورت وجودحداقل استانداردها در یک پروژه و عملکرد صحیح تیم های اجرایی با توجه به رعایت استانداردها و رهنمودهای نصب و پیاده سازی، نشان MP را {در سه سطح A,B,C} به پروژه اعطا می نماید.

دریافت نشان MP توسط یک پروژه، بیانگر کیفیت بالای تجهیزات و عملکرد صحیح تیم های اجرایی و در نهایت، برآورد کردن نیازهای اصلی بهره بردار خواهد بود.

آنالیزها و بررسی عملکردهای یک پروژه، به شرح ذیل است

 

شبکه های محلی :

 • بررسی طراحی صورت گرفته و تحلیل برآوردسازی نیاز بهره بردار
 • آنالیز و بررسی بستر استفاده شده و صحت عملیات نصب و پیاده سازی (برای مثال، آیا بستر بکاررفته از نوع فلزی یا پلاستیکی صحیح است و یا مسیرها و رنگ انتخاب شده جهت بستر، صحیح بوده و یا با طرح کلی مغایرت دارد یا خیر)
 • آنالیز و بررسی تجهیزات پسیو شبکه از نظر Category و کیفیت جنس تجهیزات و ارزیابی عملکرد تیم اجرایی در نصب با رعایت استانداردهای EIA / TIA و ISO، اعم از :
 • بررسی کیفیت کابل و متعلقات تجهیزات پسیو
 • رعایت استانداردهای کابل کشی
 • رعایت استانداردهای لیبل گذاری
 • تحلیل ایجاد پهنای باند مورد نیاز بر بستر اجرا شده
 • بررسی پارامترهای مربوط به عملیات نصب
 • بررسی القاعات الکتریکی بسترهای شبکه
 • بررسی وضعیت برقراری ارت بستر
 • رعایت تمیزی و حفظ زیبایی در پروژه اجرا شده
 • بررسی مستندات نهایی اجرای پروژه
 • بررسی مطابقات و مغایرات با طرح اولیه

اتاق های سرور و مراکز داده:

 • بررسی طراحی اولیه و تطابق با استاندارد EIA / TIA 942
 • بررسی سیستم های ارتباطی
 • بررسی سیستم های خنک کنندگی
 • بررسی سیستم های برق
 • بررسی سیستم های کنترل دسترسی
 • بررسی سیستم های حفاظت پیرامونی
 • بررسی پیاده سازی ساختارهای ساختمانی از قبیل سقف و کف کاذب
 • اجرای سناریوی تست و تحویل
 • برگزاری مانور های شرایط بحرانی و بررسی چگونگی عملکرد کلیه سیستم ها در شرایط بحران
 • بررسی عملکرد سیستم ها نسبت به یکدیگر و نحوه تعامل و یا تداخل فعالیت سیستم ها و دوندها در نقاط مشترک کاری
 • بررسی میزان مغایرت ها و تغییرات پروژه اجرا شده با طرح اولیه
 • تحلیل و بررسی میزان ریسک های موجود در پروژه و طبعات آتی آن بر عملکرد سیستم

 

اعطای نشان MP از سوی شرکت فن آوری ام روز به یک پروژه، بیانگر آن است که پروژه از نظر ساختار طراحی، انتخاب تجهیزات، فعالیت تیم های اجرایی، تست و عملکرد صحیح سیستم، در شرایط کاملا مناسب، مطلوب، دقیق و مطابق بر رعایت استانداردها بوده است.

کلیه حقوق متعلق به شرکت اندیشه فن آوری امروز می باشد 

١٣٩٤-١٣٨٤