آدرس شرکت: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان بهار شیراز، پلاک ۱۸ ، واحد ۱          


کد پستی: ۱۵۶۴۹۶۴۳۱۱                                1429015887 Telephone   تلفن: ۷۳۴۱۰ - ۰۲۱ 1429016536 cod fisc2          ۰۲۱ - فکس: ۷۳۴۱۹                                      info@mrooz.net : ایمیل          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           No 18, Bahar Shiraz St. Dr.Shariati Ave.
                    Tehran/Iran
           P.O.Box: 1564964311

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت اندیشه فن آوری امروز می باشد 

١٣٩٤-١٣٨٤